:
Pendekatan IMAN
Share:


” Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu” – Adz-Dzaariyaat:56

” Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi ” – Al-An’am :165

 

 

  Saya Jadi Baik

Ajak Kawan Jadi Baik

Jaga Alam Jadi Baik