:
Prinsip Utama Kurikulum IMAN
Share:


Prinsip Utama Kurikulum IMAN

  • Pendekatan yang menyeluruh (Holistic) terhadap perkembangan dan pembelajaran
  • Pembelajaran yang bersepadu
  • Kanak-kanak sebagai pelajar yang aktif
  • Orang dewasa sebagai penyokong yang berminat dalam pembelajaran
  • Pembelajaran interaktif
  • Permainan sebagai satu medium pembelajaran