:
Misi Tadika IMAN
Share:


Misi Tadika IMAN

Menyuburkan potensi anak-anak daripada aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek,

membina sahsiah Islamiah dan menguasai kemahiran asas sebagai persediaan ke sekolah rendah.