:
Objektif Tadika IMAN
Share:


Objektif Tadika IMAN

Membina dan melahirkan anak-anak yang mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif dan bertanggungjawab.

Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa dan komunikasi.

Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian.

Menggunakan Bahasa Inggeris dalam sebahagian daripada interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.

Mengetahui Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan boleh membaca Al-Quran.

Membiasakan amalan-amalan asas Islam.

Memupuk daya kreativiti dan estetika dan keindahan alam.

Membina keyakinan diri dan berdikari