:
Misi Taska IMAN dan Pusat Jagaan Kanak-kanak IMAN
Share:


MISI

Merangsang dan menyuburkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak,

memupuk syahsiah Islamiah dalam suasana selamat, ceria dan belaian kasih sayang.